Telia tecknar mångmiljonavtal med LRF

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) har genom dotterbolaget LRF Samköp tecknat avtal om fast och mobil telefoni med TeliaSonera Sverige. Avtalet beräknas vara värt cirka 400 miljoner kronor per år och erbjuds LRF:s cirka 70 000 rörelsedrivande medlemmar.

– Kombinationen av en rikstäckande organisation och hög mobil geografisk täckning motsvarar på ett bra sätt våra medlemmars behov och det har varit avgörande för LRF:s beslut att välja Telia, säger affärsområdeschef Gunnar Öster på LRF Samköp.

_______________________________________________
Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSonera Sveriges presstjänst, tfn 020-77 58 30