Xfera väljer Ericsson som leverantör för utbyggnaden av 3G-nätet

- Avtalet med Ericsson är vår första milstolpe sedan uppstarten av verksamheten i juni. Vi har också blivit färdiga med avtalet före utsatt tid och i linje med de uppskattade kostnaderna enligt plan, säger Johan Andsjö, VD för Xfera.

Det nya avtalet med Ericsson gäller utöver det redan befintliga avtalet mellan Xfera och Ericsson och totalt inkluderar de båda avtalen den tekniska utrustning som krävs för 2000 sajter motsvarande en befolkningstäckning om 40 procent med Xferas eget nät. Därutöver finns en option för ytterligare 1500 sajter under en 3-årsperiod.

- Vi har ett tidigare avtal med Ericsson gällande 450 noder och vi arbetar hårt för att se till att Spanien får ett nytt konkurrenskraftigt mobilerbjudande innan slutet på året, tillägger Johan Andsjö.

Efter det att planerna offentliggjordes i juni har TeliaSoneras projektteam, bestående av medarbetare med kompetenser för uppstartsverksamheter, produkter och tjänster, mobila nät, marknadsföring och kommunikation, påbörjat sitt arbete. Planerna för marknadsföring och tjänster har finslipats för att kunna genomföra en kommersiell lansering i slutet av 2006 baserad på ett UMTS-nät, inklusive de sju största spanska städerna, i kombination med GSM-roaming.

Om Xfera
Xfera är en spansk mobiloperatör som innehar den fjärde 3G-licensen i Spanien vilket möjliggör både mobila telefoni-och datatjänster med en hög kvalitet och andra avancerade tjänster som exempelvis videosamtal. Bolaget ägs till 76,6 procent av TeliaSonera som är det ledande telekommunikationsföretaget i Norden och Baltikum. Övriga ägare består av ACS med en ägarandel om 17 procent, FCC som har en ägarandel på 3,4 procent samt Telvent med en ägarandel på 3 procent.