Full bredbandstäckning i Vaggeryds kommun

Måndag 25 september invigs bredbandsnätet i Vaggeryds kommun. Utbyggnaden av bredbandsnätet innebär att så gott som alla kommunens invånare får tillgång till bredband. Hushåll och företag i kommunen kan från och med nu beställa bredband som ger kapacitet från 250 kbit/s upp till 24 Mbit/s.

Vaggeryds kommun tecknade avtal med TeliaSonera i början av året. Utbyggnaden är den andra och avslutande etappen i ett projekt som löpt sedan mitten av 2004. TeliaSoneras produkt Skanova-bredband har använts vid utbyggnaden.

– Bredbandsutbyggnaden är värdefull för företag såväl som privatpersoner och skolorna i kommunen. För företagen är tillgången till bredband en nödvändighet idag, samtidigt som det är viktigt att alla elevgrupper får samma förutsättningar i sin utbildning. TeliaSonera visade i upphandlingen att deras alternativ fungerade bäst, både tekniskt och ekonomsikt för vår kommun, säger Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör i Vaggeryds kommun.

Samtliga telestationer i Vaggeryd har uppgraderats till ADSL-kapacitet som utnyttjar koppartråden i det befintliga telenätet och ger en mycket hög täckningsgrad även i glesbefolkade områden. Bredbandsnoderna är dessutom sammankopplade med ett ortssammanbindande nät, vilket innebär att företag kan nå en ännu högre hastighet.

– För oss på Nyholms Metall innebär utbyggnaden en enorm förändring. Via modem har det varit nästintill omöjligt att skicka ritningar, bilder och ordrar elektroniskt. Med ADSL löper arbetet mycket smidigare och vi blir konkurrenskraftigare, säger Fredrik Söderstedt, vd på Nyholms Metall i Skillingaryd, Vaggeryds kommun.

Vaggeryds kommun har valt en öppen bredbandslösning, vilket innebär att alla fritt kan välja mellan de olika bredbandsleverantörerna.


Ytterligare information till journalister lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30