TeliaSonera på Dow Jones hållbarhetsindex för första gången

För första gången kommer TeliaSonera att listas på Dow Jones Sustainability Index. Detta är ett bevis för TeliaSoneras höga standard inom ansvarsfullt företagande, Corporate Social Responsibility.

Den 18 september blir TeliaSonera för första gången ett av företagen i Dow Jones Sustainability index. Innan samgåendet mellan Telia och Sonera 2002 var bägge bolagen listade där i några år. Listningen prövas varje år.

- Det är prestigefyllt att bli listad i Dow Jones Sustainability Index och det är ett bevis på att vårt arbete med ansvarsfullt företagande värderas högt också utanför företaget. Konkurrensen om platserna är hård och kraven för att bli listad är rigorösa. Vi är ett av de få företagen i Norden som har lyckats vilket är en stor framgång, säger Anders Igel, VD och koncernchef för TeliaSonera. Listningen blir också en stimulans för oss att ta ytterligare initiativ inom miljö, arbetsmiljö och samhällsfrågor, områden som vi just nu fokuserar på inom vårt arbete med ansvarsfullt företagande.

Dow Jones Sustainability Index mäter ett tjugotal kriterier för att utse företag till listan. Kriterierna täcker allt från miljöfrågor till personalfrågor och mänskliga rättigheter. Företagen på listan måste också vara finansiellt stabila.-----------------------------------------------------------------------
Ytterligare information till journalister lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30