TeliaSonera tecknar femårigt Managed Service-avtal med Metsäliitto och Vapo

TeliaSonera har idag tecknat ett femårigt Managed Service-avtal med den internationella skogsindustrikoncernen Metsäliitto och dess intressebolag Vapokoncernen. TeliaSonera levererar en helhetslösning för fast-, mobil- och datakommunikation samt relaterade mervärdestjänster till Metsäliittos och Vapos verksamheter i Norden och Baltikum.

TeliaSonera ska etablera en kostnadseffektiv, funktionell och kvalificerad nordisk och baltisk telefonikommunikationslösning och en kvalificerad WAN-lösning för Metsäliittokoncernen och Vapokoncernen. Lösningen baserar sig såväl på kundens behov och krav som på den senaste tillgängliga tekniken.

Målet med den nya helhetslösningen för telefoni är att rationalisera den nuvarande tekniska miljön för att minska onödiga överlappande kostnader för telefoniinfrastrukturen. Den gemensamma strävan för att möjliggöra effektivare kommunikation är att minimera antalet fasta telefoner genom att styra båda bolagens slutanvändare i riktning mot mobilitet och konceptet ”en telefon”.

Detta avtal täcker även Metsäliittos och Vapos regionala behov av ett gemensamt trådlöst lokalnät (WAN), datasäker bredbandsuppkoppling till Internet och relaterade mervärdestjänster.

- Metsäliitto förbättrar kontinuerligt kvaliteten och kostnadseffektiviteten i sin verksamhet. Metsäliittokoncernen hade tidigare flera landsspecifika leverantörer och avtal i de nordiska och baltiska länderna. Nu har vi ställt målet att skaffa effektiva tjänster från en leverantör och på så sätt uppnå kostnadsbesparingar genom både skalfördelar och lägre administrationskostnader, säger Ilkka Pitkänen, ekonomidirektör för Metsäliittokoncernen.

- Båda bolagen har tillsammans cirka 9 000 mobiltelefoner i Norden och Baltikum. Driftskostnaderna för mobiltelefonerna utgör i dag 60 procent av våra totalkostnader för telefontrafik. Vi överväger olika alternativ för att uppnå kostnadsbesparingar, fortsätter Ilkka Pitkänen.
- Under de senaste åren har Vapo vuxit snabbt och expanderat sin verksamhet till flera länder i Norden och Baltikum. Detta avtal erbjuder oss en snabb och kostnadseffektiv lösning från en leverantör. Samtidigt får vi förmånen att utnyttja den senaste tekniken inom telefoni- och datatjänster, med tillhörande kompetens. Vi är övertygade om att detta avtal kommer att hjälpa oss att kontinuerligt förbättra våra leverantörers, våra kunders och våra egna processer och affärsmodeller, noterar Asko Dahlbom, vice verkställande direktör och ekonomidirektör för Vapokoncernen.

- Avtalet med Metsäliitto och Vapo är en viktig milstolpe för oss och en klar indikation på vår förmåga att betjäna våra internationella kunder. TeliaSonera har internationellt erkänd toppkompetens. Vi vill kontinuerligt satsa på hög kvalitet och fokusera våra resurser på att främja våra kunders affärsverksamhet och produktivitet, säger Juho Lipsanen, VD för TeliaSonera Finland.
Om Managed Services

Det avtal som tecknats med Metsäliitto och dess intressebolag Vapokoncernen är en del av TeliaSoneras satsning på så kallad Managed Service. Managed Services kan enklast förklaras som att TeliaSonera tar ett helhetsansvar för tekniken bakom kommunikationstjänsten och kunden köper en funktion som till exempel telefoni.