TeliaSoneras minskning av aktiekapitalet har verkställts

Den minskning av aktiekapitalet som beslutades vid TeliaSoneras årsstämma den 27 april 2006 har nu verkställts.
TeliaSoneras aktiekapital har därmed minskats med 591 279 539 kronor och 20 öre, genom indragning (makulering) av de 184 774 856 egna aktier som återköptes genom TeliaSoneras återköpserbjudande 2005. Det totala antalet aktier i TeliaSonera uppgår härefter till 4 490 457 213 aktier. TeliaSonera har härefter inte några egna aktier.