Xfera förnyar sitt nationella avtal om 2G-roaming med Vodafone

TeliaSoneras nyetablerade mobiloperatör i Spanien, Xfera, har i dag ingått avtal med Vodafone om att förnya villkoren i det tidigare roamingavtalet som tecknades mellan Xfera och Vodafone 2001. De avtalade villkoren möjliggör full nationell roaming i Vodafones 2G-nät i Spanien.

- Vi är nöjda med Vodafones villkor som är helt i linje med våra förväntningar. Genom att kombinera den utmärkta kvaliteten och landsomfattande täckningen hos Vodafone med den höga kapaciteten i Xferas nät, kan vi erbjuda kunderna i Spanien sömlösa tjänster över näten, säger Kenneth Karlberg, chef för TeliaSonera Norge, Danmark, Baltikum och Spanien.

Avtalet är en avgörande nyckelfaktor för att kunna lansera tjänster från Xfera innan årets slut. Xfera kommer att erbjuda landsomfattande täckning som baserar sig på Xferas eget 3G-nät, som för närvarande byggs ut i enlighet med licenskraven, och roamingavtalet med Vodafone.

Om Xfera
Xfera är en spansk mobiloperatör som innehar den fjärde 3G-licensen i Spanien. Bolaget ägs till 76,6 procent av TeliaSonera som är det ledande telekommunikationsföretaget i Norden och Baltikum. Övriga ägare är ACS med en ägarandel om 17 procent, FCC som har en ägarandel på 3,4 procent samt Telvent med en ägarandel på 3 procent.