Fler och fler får nu tillbaka sin telefon

Läget för fast telefoni förbättras timme för timme. Telia har engagerat 2 300 tekniker som i allt snabbare takt återställer telenätet. För närvarande klarar man att laga drygt 3 000 fel per dag. Tempot i reparationsarbetet kommer att öka i takt med att röjning sker och fler och fler telestationer får strömmen tillbaka. Totalt har Telia kört ut över 110 mobila reservkraftverk till strömlösa telestationer.Utöver de 37 000 hushåll som saknar fast telefon på grund av att telestationerna blev strömlösa kan upp mot 10 000 anknytningar vara ur funktion därför att träd fallit över teleledningarna.Telia sätter in flera åtgärder för att förenkla för de kunder i de stormdrabbade områdena som inte fått tillbaka sin fasta telefon. De kunder som har sitt fasta abonnemang hos Telia erbjuds vidarekoppling till en mobil eller till annan fast telefon. De kunder som ringer sina fasta samtal med Telia får sina inkommande samtal vidarekopplade utan kostnad.I ett 50-tal butiker kan man i mån av tillgång få låna en mobiltelefon mot en depositionsavgift. Butikerna utrustas också med en persondator med Internetanslutning som kunder kan använda för att betala räkningar och annat. Telia planerar också för olika informationsåtgärder som till exempel lokal annonsering.Läs mer om störningarna och driftläget på www.telia.se