Påminnelse - inbjudan till TeliaSoneras extra bolagsstämma den 17 januari 2007

Journalister som vill bevaka stämman anmäler sig i pressdisken. Reserverade platser finns i salen. Eventuella intervjuer med medverkande kan ske direkt efter att stämman avslutats.Extrastämman behandlar endast val av styrelseledamöter.Valberedningen har lämnat följande förslag:

- Ordförande för stämman: Sven Unger

- Entledigande av styrelsemedlemmar: beslut att Carl Bennet, Eva Liljeblom, Lennart

Låftman, Lars-Erik Nilsson och Sven-Christer Nilsson lämnar sina uppdrag i samband med den extra bolagsstämman

- Antal styrelseledamöter: sju utan suppleanter

- Val av nya styrelseledamöter: Maija-Liisa Friman, Conny Karlsson, Lars G Nordström och Jon Risfelt.Maija-Liisa Friman, 54, är idag koncernchef i Aspocomp Group Oyj. Hon innehar styrelseuppdrag i bland annat Metso Oyj och Sponda Oyj.Conny Karlsson, 51, är idag styrelseordförande i Zodiak Television AB och SEB Investment Management AB. Han är även styrelseledamot i Scribona AB, Swedish Match AB och Lindex AB. Conny Karlsson har varit vd i Duni AB och har haft ett flertal ledande befattningar inom Procter & Gamble.Lars G Nordström, 63, är idag vd och koncernchef i Nordea Bank AB och styrelseordförande i Kungliga Operan, Finsk-svenska handelskammaren samt i European Financial Management & Marketing Association (EFMA). Han är också styrelseledamot i Svensk-amerikanska handelskammaren och Viking Line Abp.Jon Risfelt, 45, är idag rådgivare för Gambro-koncernen och håller styrelseuppdrag i Enea Data AB, Bilia AB och Svensk Fastighetsförmedling AB. Jon Risfelt har varit vd i Europolitan AB och Vodafone Sverige AB.