Telia binder samman Västra Götaland

- Det nya nätet är en bra bas för alla aktörer inom IT och bredband i regionen, säger Kent Johansson, regionråd och ordförande i regionutvecklingsnämnden. Vi kan räkna med ett utökat tjänsteutbud till både konsumenter och företag vilket gör regionen än mer attraktiv och bidrar till tillväxten.Telia kommer också att anpassa 148 telestationer för att kunna erbjuda bredband vilket ger 98% bredbandstäckning i regionen, inom tre år, jämfört med dagens 94,5%.Telia har fått förtroendet att ta hand om merparten av Västra Götalandsregionens satsning på IT och bredband de närmaste åren. I april 2006 tecknades fyra avtal som sträcker sig över en period på 2-10 år och som totalt är värda uppskattningsvis 270 miljoner kronor.Förutom infrastrukturen till samtliga 49 kommuner, som levereras av Telias nätgrossist Skanova, omfattar avtalen också Västra Götalandsregionens egna behov av fast och mobil telefoni och datakommunikation samt ett ramavtal om datakommunikation för 45 av kommunerna.