Telia har startat omfattande reparationsarbeten i telenätet

Vid kraftiga oväder med nedfallna träd på elledningarna berörs Telia av elavbrott på telestationerna. Samtliga stationer är utrustade med batteribackup eller elverk som klarar 4-24 timmars elavbrott. Förutom fast telefoni påverkas också mobiltelefoni och bredband. Telia prioriterar att få igång mobiltelefonin.Telia har aktiverat avtalet med LRF som innebär att man efter överenskommelse med Telia kan rycka ut och röja när oväder slår ut el- och teleförbindelser. I avvaktan på att elbolagen får igång elförsörjningen försöker Telia "parera" med mobila elverk där så är möjligt.

I takt med att elkraften återvänder till telestationerna kommer telefonerna att börja fungera. Men även därefter kommer vissa telefonlinjer att vara obrukbara eftersom man, när stationerna är igång igen, kommer att upptäcka brott på teleledningarna.Många ringer nu Telias kundtjänst 90 200 för att felanmäla sin telefon vilket tyvärr leder till väntetider på för närvarande mellan 45 och 60 minuter Telia uppmanar de som saknar ström samt har fel på sin telefon, att avvakta med felanmälan några timmar efter det att strömmen återkommit. Felanmälan kan även göras på www.telia.se.Telia har regelbundna möten med elbolagen, men räknar med att det kan dröja ytterligare några dagar innan man har hela bilden klar över hur telenätet har drabbats.Vid sidan om inventering av skador etablerar Telia kontakt med representanter för kommuner och länsstyrelser. Telia informerar även fortsättningsvis via media samt egna kundtjänsten, Telias hemsida, sms etc.Kunder i Telias fasta nät, det vill säga de som har sitt fasta abonnemang hos Telia, erbjuds medflyttning av sin fasta telefon till ett mobilabonnemang eller till annan fast telefon. De kunder som ringer sina fasta samtal med Telia får sina inkommande samtal vidarekopplade utan samtalskostnad.Läs mer om störningarna och driftläget på www.telia.se.