Telia tecknar sex nya Managed Services-avtal

Det blev en bra slutspurt för Telias Managed Services-erbjudanden i december. Under månaden tecknade Telia sex nya kontrakt som resulterade i ett treårigt eller ett femårigt funktionsavtal för fast och mobil telefoni. Kunderna är Centrala studiestödsnämnden (CSN), SCA Packaging, Skogsstyrelsen, Örebro läns landsting, Swedish Meats samt Cydonia-koncernen, där bland annat Bra Böcker och Nationalencyklopedin ingår.– Det här är det nya sättet att köpa kommunikations- och IT-tjänster, säger Juho Lipsanen, affärsområdeschef för integrerade företagstjänster på TeliaSonera. Allt fler företag vill köpa funktioner som är enkla att införa och använda, istället för att köpa enskilda produkter och själv ansvara för integrationen.Några av kunderna kommer endast att använda mobiltelefoner i den nya lösningen. I vissa fall har man då valt att köpa mobilerna från Telia, vilket innebär att service och support av telefonerna ingår i avtalet.*Av de 180 miljonerna ligger cirka 120 miljoner på 3-årskontrakt och cirka 60 miljoner på 5-årskontrakt.

Om Managed Services

Funktionsavtalen som har tecknats är en del av TeliaSoneras satsning på så kallad Managed Service. Managed Services kan enklast förklaras som att TeliaSonera tar ett helhetsansvar för tekniken bakom kommunikationstjänsten och kunden köper en funktion som till exempel telefoni, datakommunikation eller it-arbetsplats.