TeliaSonera slutför köpet av Cygate

TeliaSonera har fått Konkurrensverkets godkännande att slutföra köpet av 98,76 procent av aktierna i företaget Cygate AB, som är ledande aktör inom säkra och administrerade IP-nätverkslösningar samt systemintegration på den nordiska marknaden. Förvärvet är ett led i TeliaSoneras strategi att stärka sin ställning inom managed services.Affären som tillkännagavs den 16 november 2006 är ett strategiskt företagsförvärv som ger TeliaSonera ett ökat kunnande inom försäljning, teknik och projekthantering av företagslösningar. Cygate tillhandahåller nätverks-, säkerhets- och IP-telefonilösningar samt support-, underhålls- och IT-administrationstjänster. Cygate, som har ett starkt varumärke på marknaden, kommer att verka som ett separat bolag inom TeliaSonera.