TeliaSoneras avtal om köp av Turkcellaktier giltigt

En skiljenämnd vid Internationella Handelskammaren har utfärdat ett beslut där skiljenämnden slår fast att ett bindande avtal om köp av aktier mellan TeliaSonera och Cukurova ingåtts 2005, i vilket Cukurova åläggs att sälja sina aktier i Turkcell Holding till TeliaSonera för 3,1 miljarder USD (ca 21,7 miljarder SEK) och därigenom öka TeliaSoneras totala ägande i Turkcell till 64,3 procent.

Skiljenämnden fastställde att Cukurova är skyldigt att medverka till att transaktionen genomförs. Skiljenämnden behåller sin jurisdiktion i ärendet till dess parterna lämnat rapport om sina försök att genomföra transaktionen. Nämnden framförde vidare att även om Cukurova genomför aktieöverlåtelsen så kvarstår ansvaret att ersätta eventuell skada som kan ha orsakats på grund av förseningen att genomföra transaktionen.- Jag är självklart mycket nöjd med detta beslut, som är i linje med vad vi hela tiden har hävdat, kommenterar Anders Igel, koncernchef och VD i TeliaSonera. Han fortsätter ”Vi hoppas att vi kan slutföra transaktionen med Cukurova, men även om köpeavtalet är bindande så vet vi ännu inte om Cukurova är villiga, eller har möjligheten, att verkställa överföringen av aktier till TeliaSonera.”Den 25 mars 2005 offentliggjordes ett avtal enligt vilket Cukurova accepterade att sälja samtliga sina aktier i Turkcell Holding till TeliaSonera. Beslutet är resultatet av ett skiljeförfarande i Genève som TeliaSonera inledde mot Cukurova i maj 2005 efter att Cukurova dragit sig ur transaktionen.