TeliaSoneras extra bolagsstämma 17 januari 2007

Vid dagens extra bolagsstämma i TeliaSonera AB (publ) beslutades om nyval av följande styrelseledamöter: Maija-Liisa Friman, Conny Karlsson, Lars G Nordström och Jon Risfelt.Stämman beslutade om entledigande av styrelsemedlemmarna: Carl Bennet, Eva Liljeblom, Lennart Låftman, Lars-Erik Nilsson och Sven-Christer Nilsson.Stämman beslutade att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter.Caroline Sundewall, Timo Peltola och Tom von Weymarn kommer att fortsätta som styrelsemedlemmar. Tom von Weymarn fortsätter uppdraget som styrelsens ordförande.