Fyra av tio affärsanvändare i Norden använder mobil e-post – Bättre kundservice och mer tid för familj och vänner främsta fördelarna

För tredje året i rad har Nokia och TeliaSonera tillsammans med Gallup undersökt användningen av och intresset för mobil e-post. Undersökningen visar att 37 procent av de nordiska affärsanvändarna använder mobil e- post när de är utanför kontoret. Var tredje svensk affärsanvändare gör det, vilket är en ökning med nästan 60 procent på bara ett år. Mer tid för familj och vänner och bättre kundservice beskrivs som viktiga fördelar. 9 av 10 säger till exempel att mobil e-post gör att man kan ge snabbare och bättre service till kunderna.

I årets undersökning har man även tittat närmare på gruppen vd:ar. Bland

de tillfrågade manliga företagsledarna uppger hela 44 procent att de

redan idag använder mobil e-post när de kommunicerar utanför kontoret

(34 procent av kvinnorna). Mycket talar för att användningen bland de

kvinnliga företagsledarna snart kan vara ännu mer omfattande - 60

procent av dem som inte använder mobil e-post tror sig nämligen komma

att göra det inom ett år. 6 av 10 företagsledare anser att mer tid för

familj och vänner är en av de viktigaste fördelarna med mobil e-post.– Vi ser tydligt i undersökningen att mobil e-post har slagit igenom på

bred front. Att nästan 4 av 10 tillfrågade redan idag använder mobil e-

post när de är utanför kontoret är en imponerande siffra. Det är också

intressant att se att så många som 46 procent av de kvinnliga

företagsledarna som använder e-post i mobilen kollar sin e-post i

mobilen flera gånger per dag. Det säger en del om hur viktig tjänsten

är”, säger Heidi Lax, nordisk chef för Enterprise Solutions, Nokia.Nokia och TeliaSonera har båda under många år arbetat aktivt för att

göra det så enkelt som möjligt att komma igång med mobil e-post. De

senaste åren har man också sett en dramatisk ökning av antalet

användare. När Nokia och TeliaSonera genomförde en undersökning bland

affärsanvändare i Norge, Sverige och Danmark för två år sedan sade 14

procent att de använde mobil e-post. Idag, bara två år senare, är

motsvarande siffra alltså 37 procent.– Det är en oerhört stark utveckling och vi ser att fler och fler får

upp ögonen för vilka möjligheter mobil e-post innebär. Vi ser också att

många menar att e-post i mobilen gör att man kan arbeta mer flexibelt

och få mer tid över för familj och vänner vilket är glädjande att se,

säger Indra Åsander, chef för mobila innehållstjänster, TeliaSonera.Vett och etikett viktigt för mobilmejlaren

Trots det stora intresset för mobil e-post och det faktum att så många

idag skickar och tar emot e-post med mobiltelefonen så är det tydligt

att det finns många tillfällen då mobil e-post inte är OK. Att använda

mobil e-post när man leker med sina barn menar till exempel 74 procent

inte är OK. Däremot tycker 3 av 10 att det är OK att använda mobil e-

post när man sitter i ett möte med sin chef.Siffror för Norden – 2007Norden 2007

Kollar e-posten så fort de ser eller hör att de fått ett 42 %

meddelande

Arbetar utanför kontoret varje vecka 87 %

Använder mobil e-post när de är utanför kontoret 37 %

Använder inte mobil e-post idag, men tror att de kommer att 53 %

göra det inom ett år

Menar att en av de största fördelarna med mobil e-post är 69 %

att man inte är så bunden till kontoret

Menar att en av de största fördelarna med mobil e-post är 56 %

att man inte behöver ha med sig en bärbar dator

Menar att mobil e-post gör att man kan arbeta mer flexibelt 60 %

så att man får mer tid för familj och vänner

Menar att mobil e-post gör det enklare att ge bättre och 89 %

snabbare service till kunder, medarbetare och partners

Tycker att synkroniserad kalender är en viktig funktion i 73 %

arbetet

Tycker att synkroniserad telefonbok är en viktig funktion i 49 %

arbetatSiffror för Sverige – jämförelse mellan 2006 och 2007Sverige 2007 Sverige 2006

Kollar e-posten så fort de ser eller hör att 44 % 51 %

de fått ett meddelande

Arbetar utanför kontoret varje vecka 75 % 83 %

Använder mobil e-post när de är utanför 33 % 21 %

kontoret

Använder en bärbar dator med pc-kort när de är 42 % 56 %

utanför kontoret

Använder inte mobil e-post idag, men tror att 55 % 59 %

de kommer att göra det inom ett år

Menar att en av de största fördelarna med 65 % 48 %

mobil e-post är att man inte är så bunden till

kontoret

Menar att en av de största fördelarna med 47 % 20 %

mobil e-post är att man inte behöver ha med

sig en bärbar dator

Menar att en av de största fördelarna med 21 % 31 %

mobil e-post är att det är lättare att komma i

kontakt med folkSiffror för nordiska företagsledare – 2007Män Kvinnor

Kollar e-posten så fort de ser eller hör att de fått ett 35 % 45 %

meddelande

Arbetar utanför kontoret varje vecka 92 % 69 %

Använder mobil e-post när de är utanför kontoret 44 % 34 %

Använder inte mobil e-post idag, men tror att de kommer att 50 % 60 %

göra det inom ett år

Menar att ett problem med mobil e-post är att det är för 13 % 5 %

komplicerat

Menar att en av de största fördelarna med mobil e-post är 67 % 68 %

att man inte är så bunden till kontoret

Menar att en av de största fördelarna med mobil e-post är 55 % 58 %

att man inte behöver ha med sig en bärbar dator

Tycker att det är viktigt att kunna läsa bilagor till e- 48 % 38 %

postmeddelanden i mobilen

Menar att mobil e-post gör att man kan arbeta mer flexibelt 58 % 59 %

så att man får mer tid för familj och vänner

Menar att mobil e-post gör det enklare att ge bättre och 82 % 90 %

snabbare service till kunder, medarbetare och partners

Tycker att synkroniserad kalender är en viktig funktion i 76 % 73 %

arbetet

Tycker att synkroniserad telefonbok är en viktig funktion i 49 % 46 %

arbetat

Vett och etikett för mobilmejlaren – nordiska affärsanvändare 2007

När är det inte OK att använda mobil e-post?När man är på bio 84 %

När man är på en middag 82 %

När man sitter i ett kundmöte 79 %

När man leker med sina barn 74 %

När man sitter i möte med chefen 70 %

När man är med familj och vänner 68 %Fakta om undersökningen

Undersökningen är genomförd av tns Gallup på uppdrag av Nokia och

TeliaSonera. Undersökningen bygger på telefonintervjuer med 1000

affärsanvändare från Sverige, Norge, Danmark och Finland (250 per land).

Undersökningen utgör ett representativt urval av branscher och storlek

på företag. Intervjuerna genomfördes under augusti/september 2007.