Ny tillförordnad kommunikationsdirektör i TeliaSonera

Karin Moberg har utsetts till tillförordnad kommunikationsdirektör i TeliaSonera när Ewa Lagerqvist lämnar företaget i början av november.

– Ewa Lagerqvist och jag har delvis olika uppfattning om kommande prioriteringar när det gäller företagets kommunikation. Vi har därför enats om att den bästa lösningen är att rekrytera en ny kommunikationsdirektör, säger TeliaSoneras VD och koncernchef Lars NybergFörutom befattningen som tillförordnad kommunikationsdirektör behåller Karin Moberg rollen som chef för Brand Management under rekryteringsprocessen.