PTS-beslut sätter press på TDC Song

Post- och telestyrelsen, PTS, har idag meddelat att man kommer att ingripa i diskussionen om samtrafik om inte parterna senast 17.00 i morgon tecknat avtal. PTS besked är helt i linje med de krav som TeliaSonera har ställt och innebär att TDC Song ska teckna avtal om samtrafik på marknadsmässiga villkor, det vill säga priser som är lika för alla operatörer.

PTS tidsfrist som löper ut i morgon eftermiddag är en tydlig signal om att TDC Song ska skriva på avtalet. PTS beslut från igår var glasklart och innebär att prissättningen av samtrafik ska vara reciprok, det vill säga lika för alla operatörer, i det här fallet 5 öre per minut.– Vi delar PTS bedömning att ett stopp i trafiken kan få omfattande negativa följder för både enskilda, företag och samhället i stort, säger Malin Frenning, chef för TeliaSoneras grossistförsäljning. Därför välkomnar vi också deras besked om att reciproka priser för samtrafiken ovillkorligen också ska gälla för TDC Song. Det bästa för alla parter vore om TDC Song nu visar att de tar ansvar för sina kunder och skriver under avtalet om reciproka priser.