TDC Song kräver dubbla priset för samtrafik, men PTS ger TeliaSonera rätt

Idag kom beskedet från Post och Telestyrelsen, PTS, att man ger TeliaSonera rätt att bestrida TDC Songs höga prissättning som inte följer likvärdiga nivåer för prissättning. PTS har även avskrivit ärendet vilket innebär att man från PTS sida inte kommer att ingripa mot TeliaSoneras stängningshot.

Under lång tid har TeliaSonera begärt att TDC Song ska skriva på ett avtal som innebär reciprok prissättning av samtrafiken, det vill säga att samma pris ska gälla oavsett vilken operatör som tar emot samtalet. TDC Song kräver att TeliaSonera ska betala nästan dubbelt så hög avgift för att trafikera TDC Songs nät än vice versa. TeliaSoneras krav på TDC Song har stöd av PTS, som tidigare riktat samma krav mot TDC Song. Sedan PTS av misstag riktat kravet mot fel juridisk part inom TDC Song har de utnyttjat detta för att upprätthålla denna uppenbara obalans och snedvridning av konkurrensen.Idag kom beskedet från PTS att man ger TeliaSonera rätt att bestrida TDC Songs höga prissättning som inte följer reciprok prissättning. PTS har även avskrivit ärendet vilket innebär att man från PTS sida inte kommer att ingripa mot TeliaSoneras stängningshot.I förlängningen är det TDC Songs agerande som urholkar konkurrensen och som hotar den samhällsviktiga telekommunikationen för såväl landets hushåll som företag och myndigheter.– TeliaSonera har hela tiden varit tydliga i sina krav och baserat dessa på de krav som PTS har ställt på TDC Song och som gäller övriga stora teleoperatörer i landet, förklarar Malin Frenning, chef för TeliaSoneras grossistförsäljning. Vi har vid upprepade tillfällen gett TDC Song möjligheten att teckna avtal med TeliaSonera på ömsesidiga och likvärdiga villkor. Tyvärr har de vägrat. Vi vill naturligtvis inte stänga av trafik men vi måste ha ett kommersiellt avtal med affärsmässiga villkor. Med anledning av PTS beslut förväntar vi oss att TDC Song nu kommer att skriva på.Så här skriver PTS i ett beslut idag: "Det är ostridigt att TeliaSonera är beredd att med reciprok prissättning fortsätta samtrafikera med TDC när det gäller förmedling av trafik som ska termineras i TDC:s fasta nät. Förutsättningar för fortsatt samtrafik mellan parterna på rimliga villkor finns därför. Mot bakgrund av vad som anförs ovan finner PTS inte anledning att gå vidare i tillsynsärendet och avskriver därför ärendet från vidare handläggning."