Telia medverkar i DI Gasell

TeliaSoneras satsar på företagskunder genom att paketera kommunikationstjänster som helhetslösningar så att kunderna kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet, utveckla den och skapa tillväxt. DI Gasell initiativet passar väl in i den satsningen.– DI Gasell är ett viktigt initiativ för att uppmärksamma entreprenörer och snabbväxande företag – både i Sverige och utanför landets gränser, säger Anders Tillander, Chef för Medelstora företag inom affärsområdet Integrerade Företagstjänster på TeliaSonera. Vi vill att fler av våra kunder blir snabbväxande. Vi utvecklas genom våra kunder och våra kunder utvecklas med hjälp av våra tjänster. Vi eftersträvar en lång relation med våra kunder och vill växa tillsammans med dem.Telias engagemang i DI Gasell innebär bland annat att företaget medverkar i de konferenser DI Gasell arrangerar runtom i Sverige under oktober och november.Tider och platser för höstens DI Gasell konferenser:

• Växjö 10 oktober

• Umeå 16 oktober

• Örebro 18 oktober

• Linköping 22 oktober

• Karlstad 6 november

• Malmö 13 november

• Göteborg 15 november

• Stockholm 19 novemberEtt Gasellföretag har:

• Offentliggjort minst fyra årsredovisningar.

• En omsättning som överstiger 10 Mkr.

• Minst tio anställda.

• En omsättning för 2006 som är minst dubbelt så stor som för 2003.

• En omsättning som har vuxit varje år under perioden.

• Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt.

• I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.

• Sunda finanser.