TeliaSonera januari-september 2007

Nio månader

• Nettoomsättningen ökade 5,2 procent till 71 423 MSEK (67 873). I lokala valutor ökade nettoomsättningen 6,1 procent.

• Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 13 207 MSEK (12 958) och resultat per aktie till 2,94 SEK (2,89).

• Fritt kassaflöde uppgick till 11 165 MSEK (13 731).Tredje kvartalet

• Nettoomsättningen ökade 7,1 procent till 24 798 MSEK (23 157). I lokala valutor steg nettoomsättningen 7,3 procent.

• EBITDA före engångsposter var 8 714 MSEK (8 756) och marginalen 35,1 procent (37,8).

• Rörelseresultatet före engångsposter ökade till 8 354 MSEK (7 802).

• Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 5 399 MSEK (5 053) och resultat per aktie till 1,20 SEK (1,13).

• Fritt kassaflöde ökade till 5 078 MSEK (4 870).

• Antalet abonnemang ökade under kvartalet till 109,5 miljoner, med 2,5 miljoner nya abonnemang i de majoritetsägda verksamheterna och 3,6 miljoner nya abonnemang i intressebolagen.

• Policy för kapitalstruktur och utdelningspolicy ändrad.