TeliaSonera och TDC överens om samtrafikpriser

TeliaSonera och TDC har idag kommit överens om de villkor för samtrafikpriser som ska gälla mellan de båda operatörerna. Därmed är frågan om stängning av telefontrafiken inte längre aktuell. Samtidigt kan Post- och telestyrelsen, PTS, skrinlägga sina planer på ett ingripande. Överenskommelsen gäller från den 1 oktober i år.

- Vi är glada och lättade över att vi till sist lyckades nå en överenskommelse i frågan om samtrafiken, säger Malin Frenning, chef för TeliaSoneras grossistverksamhet och Ulf Baggström, VD, TDC.- TDC är en av våra största kunder och att vi till sist nådde fram till en överkommelse med dem om samtrafikpriserna är naturligtvis oerhört betydelsefullt. Från min sida ser jag nu framåt mot ett nytt och förtroendefullt samarbete med TDC, säger Malin Frenning, TeliaSonera.- Dagens dialog har varit konstruktiv och givande, något som vi ser som lovande inför vårt fortsatta samarbete med TeliaSonera. Vi är glada över den överenskommelse vi nått, säger Ulf Baggström.