TeliaSonera och Västtrafik testar ny mobilteknik i Göteborg

TeliaSonera har deltagit i utvecklingen av Near Field Communication (NFC), som är en internationell standard. NFC kan närmast beskrivas som ett slags Bluetooth som fungerar på korta avstånd.– Den nya mobiltekniken är mycket lättanvänd och ger oss på Västtrafik möjlighet att erbjuda våra resenärer en ännu högre servicenivå, säger Mats Lilienberg, IT-Chef på Västtrafik AB. Genom att sända ut aktuell information till intelligenta informationstavlor så kan våra resenärer alltid ha uppdaterad information tillgänglig. Det ska bli spännande att genomföra det här testet tillsammans med TeliaSonera.Tjänsterna som planeras ingå i testet är trafikinformation om avgångar, köp av SMS-biljett och allmän trafikinformation. Allt bara genom att man håller sin mobil nära aktuell symbol på en informationstavla vid hållplatsen.– De nya kollektivtrafiktjänsterna för mobiler är ytterligare ett exempel på hur människor har stor nytta av sin mobil i vardagen, säger Lars Klasson, teknisk chef, affärsområde Mobility Services på TeliaSonera. Jag ser fram emot att ta del av testgruppens upplevelse av de nya tjänsterna och Västtrafiks erfarenheter av tjänsterna i verklig trafikmiljö.Testerna kommer att starta under första kvartalet 2008 och utvärderas fortlöpande. En testgrupp med varierande typ av resenärer kommer att väljas ut och förses med mobiltelefoner med NFC-funktionalitet. Intelligenta informationstavlor (Smartposters) sätts upp på ett antal hållplatser i Göteborgsområdet. Ytterligare en funktion som kommer att provas är att resenärerna kommer att få viss information uppläst i mobilerna som alternativ till att läsa texten på skärmen. NFC-teknologin gör att Västtrafik på ett miljövänligt sätt kan erbjuda sina kunder hög tillgänglighet till information utan att behöva trycka och byta ut den kontinuerligt vid hållplatserna.Om Near Field Communication, NFC:

NFC bygger på en kombination av standarder för elektronisk överföring, bland annat sådana som tillämpas för chipkort. Teknologin är avsedd för elektronisk överföring av data över avstånd på upp till 10 cm. NFC-standarden har viktiga säkerhetselement, nödvändiga vid överföring av känsliga data i samband med identifiering, debitering och betalning. Dataöverföringen sker på frekvensen 13,56 MHz. NFC definieras i följande standarder: ISO 18092, ISO 21481, ECMA (340, 352 och 356) samt ETSI TS 102 190. Teknologin är kompatibel med den internationella chipkortstandarden ISO 14443 A/B. TeliaSonera har en längre tid varit drivande i olika innovationsfora där man undersökt nya möjligheter att utnyttja teknologin för så kallad Near Field Communication (NFC). TeliaSonera genomförde under 2006 test för kollektivtrafiken i Tammerfors, Finland.