Förändringar i TeliaSoneras valberedning

På årsstämman 2007 i TeliaSonera AB (publ) beslutade stämman att valberedningen fram till och med nästa årsstämma skall bestå av Jonas Iversen (svenska staten), Markku Tapio (finska staten), KG Lindvall (Swedbank Robur), Lennart Ribohn (SEB-fonder/SEB-Trygg Försäkring) och Tom von Weymarn (styrelsens ordförande).I enlighet med de regler för valberedningen som antagits av bolagsstämman har svenska staten nu meddelat att Viktoria Aastrup skall ersätta Jonas Iversen som representant för svenska staten i valberedningen. Valberedningen är i övrigt oförändrad.