Stark utveckling sedan mitten av 2005: Fyra gånger fler företag tecknar TeliaSoneras tjänstekontrakt

TeliaSoneras satsning på att erbjuda företag kommunikationslösningar som tjänst har varit framgångsrik. Idag har TeliaSonera 200 företagskunder i Sverige på tjänstesidan, vilket är fyra gånger fler jämfört med mitten av 2005.- Vi erbjuder högkvalitativ infrastruktur och kommunikationstjänster som ökar företagens produktivitet, vilket är vad kunderna efterfrågar, säger Dan Strömberg, Chef för Storföretag på TeliaSoneras affärsområde Integrerade företagstjänster. Genom att upphandla kommunikationslösningar som tjänst drar kunden nytta av vår spetskompetens och de slipper investera i egna resurser och infrastruktur.TeliaSoneras tjänstekontrakt innebär att TeliaSonera tar helhetsansvaret för företagets kommunikationslösning avseende bland annat integration, övervakning och support. Kunderna investerar inte i egen infrastruktur utan hyr istället den del de utnyttjar.Framförallt är det de stora internationella företagen som köper kommunikationslösningar som tjänst, men det blir även vanligare bland medelstora företag, organisationer och offentlig sektor. Främst efterfrågas tjänstelösningar för växlar, rösttrafik, internet (WAN) och företagsnät (LAN och IPVPN). Men trenden går mot ökad efterfrågan på kommunikationslösningar som tjänst även för affärsdrivande mervärdestjänster som kundtjänstsystem, maskin-till-maskin-kommunikation och kommunikationstjänster för fältarbetare.- Kommunikationstjänster går från att vara verksamhetsstödjande till verksamhetsdrivande, säger Dan Strömberg. Det blir allt vanligare att kunderna vill använda nya kommunikationstjänster för att förbättra sin kundservice och för att effektivisera verksamheten. De vill snabba på arbetsprocesser med hjälp av mobila tjänster som till exempel mobil ärendehantering.Mobile Device Management, nästa stora tjänst

I och med att mobilen får fler användningsområden så ökar behovet av omfattande support på mobilterminalerna i form av installationer, back-up, säkerhet och integrering med affärssystem. TeliaSonera erbjuder en lösning för de nya behoven, Mobile Device Management.- Vi tror att Mobile Device Management, mobilsupport som tjänst, kommer att ha en stark efterfrågan bland våra kunder framöver, säger Dan Strömberg. Företag är vana att ha god support på sina datorer och inom en snar framtid vill de ha motsvarande support på mobilerna.