GSMA-tester ledda av TeliaSonera för interoperabilitet mellan videodelningstjänster

(3GSM World Congress, Barcelona) TeliaSonera har lett GSM Associations (GSMA) SIP-testarbete tillsammans med andra företag i branschen. Syftet med de fortsatta testerna har varit att bana väg för smidig användning av avancerade tjänster över olika nätverk, terminaler, plattformar och nationsgränser. Videodelning är det senaste exemplet på testade tjänster som kommer att visas på 3GSM World Congress.

Videodelning gör det möjligt att visa en direktsänd videoupptagning under ett vanligt telefonsamtal. Tjänsten väntas bli mycket populär för utbyte av allt från semesterhälsningar i realtid till andra filmklipp från fritidsaktiviter men även för mera affärsinriktade ändamål, som videofilmer med varor och produkter.GSM Associations program för interoperabilitetstestning inleddes för att säkerställa att slutanvändarna så småningom får lättillgängliga och lättanvända multimedietjänster. Testerna tillämpar en teknik kallad IP Multimedia Subsystems (IMS) som stöder videodelning över både fasta och mobila nät på ett snabbt och effektivt sätt. IMS, som använder Session Initiation Protocol (SIP) för uppkoppling och hantering av förbindelser, är en nätverksarkitektur som många operatörer planerar att använda för att leverera nya tjänster, som snabbmeddelanden, push-to-talk (direktanrop), videosamtal och spel mellan flera olika mobila användare.Demos på 3GSM World Congress

GSMA demar interoperabiliteten mellan videodelningstjänster på 3GSM World Congress. Demon visar den mest omfattande samtidiga video- och röstkommunikationen i realtid mellan mobiltelefoner samt mellan mobiltelefoner och bärbara datorer över olika nätverk.Datum: tisdag 13 februari och onsdag 14 februari 2007

Tid: 10.00-11.00 (båda dagarna)

Plats: det öppna demo-området i hall 7 på 3GSM World Congress i Barcelona