Ny reservkraft ger säkrare mobilnät i Halland och Kronoberg

Arbetet med den förbättrade reservkraften började redan innan stormen slog till och är nu helt slutfört. De nya permanenta reservelverken kommer att kopplas till mobilmaster med stor yttäckning som är betydelsefulla för mobiltrafiken. Vid ett eventuellt strömavbrott träder reservelverket automatiskt ikraft. Redan idag finns det reservel kopplat till mobilmasterna, men med de nya reservelverken förlängs drifttiden från cika fyra timmar till upp till tre dygn.Den senaste stormen orsakade strömavbrott på flera håll i landet, särskilt i södra och mellersta Sverige. Eftersom mobilnätet är helt beroende av ström för att fungera medförde avbrottet störningar i mobiltrafiken.- Erfarenheter visar hur viktigt det är att räddningspersonal snabbt kan kommunicera med varandra för att samordna räddningsinsatser. Genom att reservelverken säkrar strömtillförseln till mobilnätet kan den kommunikationen fungera trots strömavbrott, säger Bo Fridén, Nätchef.