Svenska företag tror på ett starkt 2007

Undersökningen visar att optimismen är störst bland industriföretagen – 85 procent tror att det egna företagets omsättning kommer att utvecklas positivt. Tätt därefter kommer IT-branschen med 84 procent och handeln med 77 procent.Sju av tio personer säger att det är bättre kundrelationer som är det viktigaste att satsa på för att skapa tillväxt i företaget. Varannan (47 procent) säger att det är handlar om att förbättra de anställdas kompetensnivå och 28 procent anser att det är viktigt att utveckla försäljnings-kanalerna, t ex genom att starta e-butik på nätet (28 procent).En tredjedel av företagen som har deltagit i undersökningen säger att de ska öka sina investeringar i modern kommunikation under 2007. Drygt 50 procent av företagen ska investera lika mycket i år som förra året.– Det är en tydlig trend i årets undersökning att företag vill satsa på mobila tjänster som underlättar för företagen att skapa en effektiv och flexibel verksamhet, och som ger medarbetarna möjlighet att jobba på andra ställen än kontoret, säger Anders Tillander, chef på affärsområde integrerade företagstjänster, TeliaSonera.Snabbare bredband och e-post i mobilen är det som verkar vara populärast att investera i under året. Var fjärde företag säger att de planerar att investera i detta.5-topp – Populärast att satsa på under 2007:

1. E-post i mobilen

1. Snabbare bredband

3. Bärbara datorer till flertalet medarbetare

4. PC-kort till bärbara datorer

5. 3G-mobilerOm undersökningen

Telia har frågat 1 404 personer om deras syn på hur det egna företaget kommer att utvecklas och om hur företagen kommer att investera i modern kommunikation under året. Samtliga arbetar på företag som är kunder till Telia. Hela landet är representerat. Undersökningen genomfördes som en webbenkät 14 december 2006-11 januari 2007, i samarbete med analysföretaget United Minds.