Telia erbjuder bitström

Telia kommer att erbjuda grossistkunder bitströmstillträde. Detta innebär att konkurrerande operatörer nu får flera möjligheter att erbjuda sina kunder bredband via Telias nät.Regeringsrätten meddelade idag att man inte ger TeliaSonera prövningstillstånd beträffande PTS beslut om bitströmstillträde. Det innebär att TeliaSonera kommer att ta fram ett grossisterbjudande om bitströmstillträde i enlighet med PTS krav.TeliaSonera har hävdat att bitströmstillträde på PTS villkor innebär att de investeringar företaget gjort för sina egna kunder kan tas i anspråk av konkurrenter som därmed inte själva behöver göra investeringen. I dag finns redan omkring en halv miljon bredbandskunder hos operatörer som valt att köpa den enklare tjänsten LLUB av TeliaSonera och sedan gjort egna investeringar.Bitström är en förädling av LLUB som är en rå bredbandsprodukt. En tredje möjlighet finns då andra operatörer kan återförsälja Telias färdiga bredbandstjänst Skanova Bredband. I samtliga fall sköter de andra operatörerna själva relationen till slutkunderna.