TeliaSonera Finland i avtal med Elisa och DNA om nya mobila samtrafikavgifter

Samtrafikpriserna 2007-2008, eurocent/min:TSF Elisa DNA

2007 6,6 7,0 8,2

2008 5,1 5,1 6,0I början av år 2009 kommer DNA:s pris vara 0,5 cent högre än TSF:s och Elisas pris, och från december 2009 kommer alla tre avtalsparters samtrafikpriser vara lika.TeliaSonera Finland uppskattar att de nu avtalade samtrafikpriserna har en positiv effekt om ca 150 miljoner kronor (15 miljoner euro) på resultatet inom mobil kommunikation i Finland år 2007, givet att trafikvolymerna är på nuvarande nivå och med beaktande av ändringen av det tidigare avtal som ingåtts med Elisa för år 2007. Den utökade resultateffekten under följande år beräknas vara mindre beroende på marknadsutvecklingen.