TeliaSonera pilottestar nya multimedie-SIM-kort

(3GSM World Congress 2007) TeliaSonera testar som första operatör i Norden och Baltikum nya multimedie-SIM-kort som underlättar för användare att överföra lagrad information och tjänster mellan mobiler.

- För oss är multimedie-SIM-kortet en viktig länk till våra mobilkunder. Genom att vara den första operatören i Norden och Baltikum som testar det nya multimedie-SIM-kortet i detta tidiga skede, fortsätter vi vår ambition att tillhandahålla våra kunder enkelhet och lättanvända tjänster, säger Lars Klasson, chef för Produkter & Produktion i affärsområde Mobilitetstjänster på TeliaSonera AB.Det interna pilottestet kommer att utföras under 2007 med det nya multimedie-SIM-kortet, GalaxSIM, tillsammans med Giesecke & Devrient (G&D), världens näststörsta tillverkare av smartkort. I de inledande testen kommer multimedie-SIM-korten att ha en lagringskapacitet på över ett gigabyte (GB). Testet utförs på en P3600-handdator (PDA) från HTC.Testkort med synkronisering av telefonbok och handdatorspel

Det GalaxSIM-kort som används i TeliaSoneras pilottest innehåller en mängd information och applikationer som lagrats i kortets NAND-flashminne med hög densitet: grafik och logotyper, inställningsfiler för att göra ändringar i nätverksparametrarna, ett urval handdatorspel och telefonboksapplikationen GalaxSIM Sync från G&D, som medger automatiska säkerhetskopior av telefonboksposterna på SIM-kortet. GalaxSIM Sync identifierar omedelbart nya poster i mobilen och sparar dem på SIM-kortet som säkerhetskopior i det typiska VCard-formatet. Telefonboksposterna kan därför enkelt och i sin helhet överföras från kortet till en ny telefon när ägaren byter mobil.GalaxSIM demas på 3GSM World Congress

Multimedie-SIM-kortstestet kommer att demas tillsammans med Giesecke & Devrient (G&D) i deras monter 12 15 februari. G&D:s monter, nummer B65, ligger i hall 8 på 3GSM World Congress.