Ny websajt hjälper företag jobba smartare

För många företag och företagare är vardagen en kamp om att utnyttja sin tid och sina resurser mest effektivt. Initiativtagarna till www.inspireraforetag.se vill inspirera, informera och hjälpa till att hitta lösningar som är ett bra stöd i företagens dagliga arbete.

Sajten vänder sig i första hand till små och medelstora företag med 0 till 50 anställda, men alla yrkesverksamma kan hitta uppslag på bra och slagkraftiga lösningar för verksamheten. Tyngdpunkten kommer att ligga på moderna Internet-och mobilitetstjänster, programvaror men även rådgivning i finansfrågor kommer att erbjudas.– Men www.inspireraforetag.se vill vi ge företagen mod att våga ta nästa steg. Det finns många bra lösningar och tjänster för hur ett företag kan jobba effektivare. Med detta samarbete vill vi underlätta för företag att hitta information och inspiration kring hur andra företagare har löst arbetsvardagen, säger Stefan Trampus, chef för Försäljning Företag på Mobilitetstjänster Sverige i TeliaSonera.