Telia och Ericsson bygger Sveriges största företagsinterna mobilnät

Nätet består av 37 mobila basstationer, så kallade microstationer och 1600 inomhus¬antenner. Hela det 1,6 miljoner kvm stora området på Simpevarpshalvön, såväl utomhus som alla lokaler i de tre kraftverksbyggnaderna, kommer att ha full GSM-täckning när nätet står färdigt.Lösningen omfattar förutom mobil telefoni även fast telefoni. TeliaSonera kommer att leverera all trafik, samt ansvara för både underhåll och drift. Ericsson levererar all hårdvara till nätet.För att garantera driften har systemet två separata växelplattformar av typen MX-ONE från Ericsson - en för normal drift och en som beredskapsväxel. För att säkra en avbrottsfri åtkomst till nätet är MX-ONE dessutom anslutet både via fiber och via radiolänk.– Säkerhets- och miljöreglementen för denna typ av verksamhet är omfattande och kraven från OKG har varit mycket höga. Vi är stolta över att vi fått förtroende att bygga nätet, säger Dan Strömberg, ansvarig på Integrerade Företagstjänster på TeliaSonera.