Telia Trendspaning 2007: It-ansvarig 2.0 – från driftsansvar till affärsansvar

Företagens it-ansvariga tror att deras roll kommer att förändras under de närmaste två åren. Sex av tio säger att rollen blir mer affärsstödjande och att den kommer att ställa högre krav på beställarkompetens. Varannan it-ansvarig tror även att de kommer att driva mindre del av tekniken i egen regi. Enligt trendspaningen har 36 procent av företagen redan lagt ut driften av kommunikationsnätet till en extern leverantör.– I takt med att företagens kommunikationslösningar blir alltmer komplexa och affärskritiska, ökar intresset för att köpa funktioner, istället för enskilda produkter och tjänster, säger Anders Tillander, tillförordnad chef för företagskunder på TeliaSonera. Allt fler företag vill ha ett färdigt paket som man enkelt kan avropa och implementera.Investeringar i it och telekom ökar

Svenska företag tror på ett starkt 2007. Precis som föregående år tror företagen på en stark utveckling av det egna företagets omsättning under året. Tre av fyra företag (76 procent) tror att företagets omsättning kommer att utvecklas positivt eller mycket positivt under 2007. Endast två procent av företagen tror på det motsatta. Hela 85 procent av företagen planerar att bibehålla eller öka nivån av it-investeringar under 2007. Närmare var tredje företag (30 procent) planerar att öka it-investeringarna. De populäraste it-investeringarna 2007 är:1. E-post i mobilen – 24 procent

1. Snabbare bredband – 24 procent

2. Bärbara datorer till flertalet medarbetare – 21 procent

3. PC-kort till bärbara datorer – 16 procent

4. 3G-mobiler – 14 procentDe dagliga arbetsverktygen, mobiltelefonen och den bärbara datorn, blir allt mer kritiska för vårt arbete. Enligt Telias trendspaning säger varannan (51 procent) att de åker hem och hämtar jobbmobilen om de upptäcker på väg till jobbet att de har glömt den hemma. Nästan lika många (48 procent) åker hem och hämtar datorn.Om Telia Trendspaning 2007

Telia har genomfört två separata webbenkäter bland privat- och företagskunder. Undersökningen bland privatpersoner består av 8 887 personer (alla åldrar) som har svarat på frågor om kommunikationen i hemmet. Undersökningen bland företag består av 1 404 personer, varav 744 it-ansvariga, som svarat på frågor om kommunikationen på jobbet. De svarande har titlar som VD, ekonomichef och it-chef. Hela Sverige är representerat och de svarande företagen varierar i storlek från under tio till över 500 anställda. Undersökningarna genomfördes under perioden 14 december 2006 till 11 januari 2007. Trendspaningen är producerad i samarbete med trend- och omvärldsanalysföretaget United Minds. Telia Trendspaning 2007 finns att ladda ner från pressarkivet på www.teliasonera.se.-----------------------------------------------------------------------Ytterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30BakgrundsfaktaVad är den avgörande skillnaden för dig som it-chef att hyra färdiga it- och ip-funktioner mot att driva allt i egen regi?Det ställer högre krav på mig som beställareInstämmer 55%

Instämmer inte 45%

Det innebär större ansvar för företagets strategi- och affärsprocesserInstämmer 53%

Instämmer inte 46%

Det innebär att det är lättare att säkerställa företagets behov av

kommunikationInstämmer 65%

Instämmer inte 35%Hur tror du att din roll som it-chef kommer att utvecklas under de

närmaste två åren?Mer affärsstödjandeInstämmer 59%

Instämmer inte 40%

Beställarroll med högre kompetensInstämmer 58%

Instämmer inte 42%

Mindre drift av teknik i egen regiInstämmer 47%

Instämmer inte 52%

Högre grad av funktionsköpInstämmer 41%

Instämmer inte 59%TeliaSonera är det ledande telekommunikationsföretaget i Norden och Baltikum med starka positioner inom mobil kommunikation i Eurasien, Turkiet och Ryssland. I slutet av 2006 lanserade TeliaSonera obiltjänster i Spanien. Vi erbjuder pålitliga, innovativa och användarvänliga tjänster för överföring och paketering av ljud, bild, data, information, transaktioner och underhållning. 2006 omsatte TeliaSonera 91 miljarder kr och det totala antalet kunder var 96 miljoner i 15 länder. TeliaSonera är noterat på Stockholmsbörsen och Helsingfors börs. Företaget finns med på Dow Jones index för hållbar utveckling. Vi ser enkelhet och service som viktiga verktyg för att skapa lönsam tillväxt och värde för våra kunder och aktieägare. Läs mer på www.teliasonera.se