Telia Trendspaning 2007: Seniorerna i tonåringarnas hasor

Närmare 80 procent av alla tillfrågade över 60 år skickar idag digitala bilder eller filmklipp till släkt och vänner. Att publicera bilder och filmklipp på webbplatser som till exempel YouTube är populärt både bland yngre och äldre; 37 procent under 26 år har publicerat bilder och 21 procent av dem mellan 26 och 40 år. Hela 28 procent av de över 60 år kommer att börja använda webbkamera under 2007.Att ladda ner musik från nätet sprider sig också uppåt i åldrarna – 43 procent av svenskarna planerar att ladda ner musik i år. Det är en kraftig ökning jämfört med 2006, då motsvarande siffra var 32 procent. Den största ökningen står ungdomarna för – 72 procent ska ladda ner musik i år. I åldern 26-44 år är motsvarande siffra 56 procent, 45-50 år 39 procent och 23 procent av dem över 60 år. Samma utveckling gäller även filmnedladdning.Att handla över internet blir också allt populärare. 63 procent svarar att de kommer att handla mer via internet under det kommande året. Bland de över 60 år säger 50 procent att de kommer att handla mer över internet. Motsvarande siffra för 2006 var 39 procent.Bloggande seniorer 2007

Var fjärde svensk läser bloggar regelbundet och andelen bloggläsare är nästan lika stor bland de yngre som de äldre; 25 procent i åldern 26-44 år och 23 procent av dem över 60 år. De under 26 år är dock fortfarande i täten med 39 procent som regelbundet läser bloggar. Under 2007 planerar 15 procent av svenskarna att starta en egen blogg. Merparten är under 60 år, men 10 procent av dem över 60 år kommer enligt Telias trendspaning att börja blogga.– Vi är själva lite förvånade över hur snabbt seniorerna börjar utveckla ett beteende som liknar det som tonåringarna hade för några år sedan, säger Erik Hallberg, chef för Bredbandstjänster Sverige, TeliaSonera.Hushållen tar efter företagen

Gränsen mellan privatliv och jobb blir allt mer otydlig. 28 procent har alltid sin jobbmobil påslagen även på fritiden, 45 procent har tillgång till bärbar dator i hemmet och 48 procent har trådlöst nätverk hemma.– Privatkundernas behov av rörlighet och att alltid kunna koppla upp sig mot internet börjar likna våra företagskunders beteende, det vill säga att alltid snabbt och enkelt kunna kommunicera och nå viktig information oavsett var man är, säger Håkan Dahlström, chef för Mobilitetstjänster Sverige, TeliaSonera.Det är naturligt att vara uppkopplad till internet var man än är. På frågan om var man vill ha trådlös internetuppkoppling toppade hotellrummet (64 procent) före tåget (60 procent) och flygplatsen (48 procent). Sommarstugan (43 procent) och parken (28 procent) kommer också högt upp på listan.Privatpersoner blir alltmer inriktade på att förenkla sin vardag med hjälp av modern kommunikation. Deras användande blir därmed mer likt företagens, där mobilen används för att boka och påminna om möten, skicka e-post och planera arbetet.Andelen privatanvändare som är intresserade av att via sms boka eller få information om läkartid är 66 procent. 47 procent vill ha sms-påminnelse från barnens skola/dagis. Nästan lika många vill ha sms-kontakt med personalen på äldreboende där anhörig bor.I trendspaningen framgår det även tydligt hur viktig mobiltelefonen och den bärbara datorn är för oss. På frågan om vad man gör om man glömt sin jobbmobil på väg till jobbet, svarar 51 procent att de åker hem och hämtar den. 48 procent åker hem och hämtar datorn om de har glömt den på morgonen.It-ansvarig får större affärsansvar

85 procent av företagen planerar att bibehålla eller öka sina it-investeringar under 2007. Var tredje företag planerar att öka investeringarna. Idag har 36 procent av företagen lagt ut driften av kommunikationsnäten på en extern leverantör. Varannan it-ansvarig anser att detta leder till att de får ett ökat ansvar för företagets strategi- och affärsprocesser. 65 procent anser att outsourcing av dessa funktioner säkerställer företagets behov av kommunikation.Enligt företagens it-ansvariga kommer deras egen roll att bli mer affärsstödjande i framtiden (59 procent). De tror även att det kommer att ställas högre krav på deras beställar-kompetens (58 procent). De it-ansvariga tror även att framtiden kommer att präglas av högre grad av funktionsköp (69 procent).Om Telia Trendspaning 2007

Telia har genomfört två separata webbenkäter bland privat- och företagskunder. Undersökningen bland privatpersoner består av 8 887 personer som har svarat på frågor om kommunikationen i hemmet. Hela Sverige är representerat och de svarande är i alla åldrar. Undersökningen bland företag består av 1 404 personer som svarat på frågor om kommunikationen på jobbet. De svarande har titlar som VD, ekonomichef och it-chef. Hela Sverige är representerat och de svarande företagen varierar i storlek från under tio till över 500 anställda. Undersökningarna genomfördes under perioden 14 december 2006 till 11 januari 2007. Trendspaningen är producerad i samarbete med trend- och omvärldsanalysföretaget United Minds.Telia Trendspaning 2007 finns att ladda ner från pressarkivet på www.teliasonera.se.