Telia Trendspaning 2007:Se upp ungdomar, nu kommer IT-mormor!

60-plusarna är en nyfiken generation som hellre tar efter sina barn och barnbarn än sina föräldrar. Det visar sig inte minst i deras teknik- och kommunikationsvanor som alltmer liknar tonåringarnas. Telia Trendspaning, som genomförts bland 10 000 privat- och företagskunder, visar att nästan var tredje person över 60 år planerar att skaffa en webbkamera i år, var femte läser bloggar och två av fem fotograferar med mobilen.Närmare åtta av tio 60-plusare skickar idag digitala bilder eller filmklipp till släkt och vänner. Mer än var femte laddar ner musik från nätet och lika många laddar ner filmerna, istället för att gå till videobutiken eller köpa en dvd.Framför allt verkar 60-plusarna vilja handla via nätet. Varannan 60-plusare i Telias trendspaning planerar att handla mer via nätet i år. Förra året var motsvarande siffra 39 procent. Ett nytt nöje är att läsa bloggar, vilket 23 procent gör regelbundet. Motsvarande siffra för hela befolkningen är 25 procent. 60-plusarna väljer framför allt bloggar som handlar om politik och samhällsfrågor, till skillnad från de yngre som helst läser blogg-dagböcker.– Jag är förvånad över hur snabbt denna generation har börjat göra det som tonåringar gjorde för några år sedan. Dagens 60-plusare är väldigt nyfikna och de har sett nyttan med de nya sätten att kommunicera, säger Erik Hallberg, chef Bredbandstjänster Sverige, TeliaSonera.Lär sig av sina barn

41 procent av 60-plusarna använder gärna mobiltelefonen till att fotografera och filma och 37 procent av dem vill göra det. Men att minnen som lagras på datorns hårddisk är i fara, är det bara tre procent i åldersgruppen som oroar sig för jämfört med var femte person under 26 år. Kanske är det därför som varannan 60-plusare har privata bilder lagrade i datorn som inte är säkerhetskopierade. Eller så upplevs det helt enkelt som krångligt och inte särskilt roligt för undersökningen visar att även de mer säkerhetsmedvetna yngre användarna också är dåliga på att säkerhetsspara.De yngre, 60-plusarnas barn, är sina föräldrars inspirationskällor. Närmare två av tio säger att barnen har lärt dem mer om internetsäkerhet. Andra saker som deras barn lärt dem är:1. Visat användbara webbsidor (25 procent)

2. Söka effektivare på internet (23 procent)

3. Ladda ner nya ringsignaler (19 procent)

4. Ladda ner musik till datorn/mobilen (18 procent)

4. Dator- och internetsäkerhet (18 procent)

Om Telia Trendspaning 2007

Telia har genomfört två separata webbenkäter bland privat- och företagskunder. Undersökningen bland privatpersoner består av 8 887 kunder hos Telia, som har svarat på frågor om kommunikationen i hemmet. Av dessa är 1 659 personer över 60 år. Hela Sverige är representerat och de svarande är i alla åldrar. Undersökningen bland företag består av 1 404 företagskunder hos Telia, som svarat på frågor om kommunikationen på jobbet. De svarande har titlar som VD, ekonomichef och it-chef. Hela Sverige är representerat och de svarande företagen varierar i storlek från under tio till över 500 anställda. Undersökningarna genomfördes under perioden 14 december 2006 till 11 januari 2007. Trendspaningen är producerad i samarbete med trend- och omvärldsanalysföretaget United Minds.Telia Trendspaning 2007 finns att ladda ner från pressarkivet på www.teliasonera.se.Ytterligare information till journalister kan lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30