TeliaSonera lanserar Skanova Bitström

TeliaSonera presenterar idag sitt bitströmserbjudande till andra operatörer. Skanova Bitström är en grossistprodukt i bredbandsportföljen som, utöver LLUB och Skanova Bredband, gör det möjligt att erbjuda bredband via TeliaSoneras kopparnät.

-Vi ger alla operatörer i Sverige en valfrihet att erbjuda bredbandsprodukter med varierad prissättning och servicenivå, säger Malin Frenning, ansvarig för TeliaSoneras grossistverksamhet.Sverige är en av de ledande bredbandsnationerna i Europa. Priserna tillhör de lägsta och hastigheterna de högsta. En starkt bidragande orsak är att alla operatörer under de senaste sex åren har kunnat erbjuda bredband till sina kunder genom att använda TeliaSoneras kopparnät.Intresserade operatörer kan nu teckna ramavtal med TeliaSonera för leverans av Skanova Bitström efter sommaren. Under en övergångsperiod kommer TeliaSonera att hantera tjänsten manuellt, men så snart det är möjligt kommer Skanova Bitström att kunna realiseras helt automatiskt. Hastigheten kan bli upp till 24Mbit/sekund, där de tekniska och geografiska möjligheterna är de rätta, och om operatören väljer att erbjuda detta till sina kunder.Ytterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30