TeliaSonera levererar triple-play till JM

JM tar steget full ut och kommer att fiberansluta sina kommande bostadsprojekt. Det innebär att varje lägenhet kan ha en bredbandsuppkoppling på upp till 100 Mbit/s och såväl telefoni som digital-tv via bredbandet kommer att finnas tillgängligt.JM är ett av flera bygg- och fastighetsbolag som TeliaSonera tecknat avtal med de senaste månaderna. Förutom det exklusiva avtalet med JM har man tecknat ramavtal med NCC, HSB, Peab och Akelius Fastigheter. Avtalen kan utnyttjas i all nyproduktion av fastigheter över hela landet och i fallet HSB och Akelius omfattar det också bolagens befintliga bostadsbestånd.– De senaste månaderna har inneburit ett genombrott för oss hos flera av landets bygg- och fastighetsbolag. Vi har i dag avtal med fem av de mest betydande bolagen i landet och det innebär att vi har en stabil grund för kommande kundtillväxt, säger Erik Hallberg, chef för bredbandstjänster Sverige, TeliaSonera.– Bredbandet har blivit det moderna hemmets pulsåder och kraven från hyresgäster och bostadsrättsinnehavare när det gäller hastighet och tjänsteutbud har blivit allt högre, säger Sören Bergström, inköpsdirektör på JM. Avtalet med Telia ger oss möjlighet att motsvara våra kunders högt ställda förväntningar.