TeliaSonera tecknar miljonavtal med SWECO

TeliaSonera har tecknat ett funktionsavtal med konsultföretaget SWECO*. Avtalet, som är värt cirka 50 miljoner kronor, löper under tre år med start den 1 juli 2007. Totalt omfattar det cirka 600 anslutningar för fast- och IP-telefoni och 2400 mobila anslutningar samt funktionalitet för WAN. Avtalet inkluderar också ett fast pris för trafiken för respektive funktion. TeliaSonera tar ansvar för att funktionen fungerar som överenskommet, att den utvecklas utifrån kundens behov samt att den tekniska utrustningen underhålls. Syftet är att skapa en kommunikationstruktur som ger förbättringar och besparingar för SWECO.– Funktionsavtal är det nya sättet att köpa kommunikationstjänster, säger Anders Tillander, tillförordnad chef för företagskunder på TeliaSonera. Allt fler företag vill ha ett färdigt paket som man enkelt kan avropa och implementera.Fakta Managed Services

Det funktionsavtal som tecknats med SWECO är en del av den satsning på så kallad Managed Service som TeliaSonera nu gör. Managed Services kan enklast förklaras som att TeliaSonera tar ansvar för tekniken och kunden köper en funktion

* SWECO är ett konsultföretag med kunskap inom teknik, miljö och arkitektur