Yoigo på tröskeln till 100.000 kunder

Yoigo, TeliaSoneras mobiloperatör i Spanien, inleder i dag en marknadsföringskampanj kring nedräkningen inför bolagets 100.000:e kund. Yoigo har redan över 93.000 aktiva kunder i sitt nät. Den 100.000:e kunden kommer att få 100.000 gratis sekunder för inrikessamtal och en resa till Helsingfors och finalen i Eurovisionsschlagerfestivalen.

Yoigo inledde sin verksamhet den 1 december 2006 och har redan nu över 93.000 aktiva kunder och 120.000 beställningar från potentiella kunder. I dag börjar nedräkningen på webbplatsen (www.yoigo.com) inför bolagets 100.000:e kund.- Tack vare våra lättanvända tjänster med attraktiva priser på den spanska marknaden, kan vi nu fira att vi når 100.000 kunder på en så kort tid, konstaterar Kenneth Karlberg, chef för affärsområde Mobilitetstjänster på TeliaSonera.För att fira denna milstolpe kommer Yoigo att erbjuda den 100.000:e kunden en resa för två till Finland och Helsingfors för att se finalen i Eurovisionsschlagerfestivalen den 12 maj. Yoigo kommer också att erbjuda gratis sms till alla sina abonnenter dagen efter att bolaget nått 100.000 kunder.Yoigos utbud, som baserar sig på lättanvända tjänster med transparenta och attraktiva priser, har fått ett mycket gott mottagande i Spanien. Bolaget var det första som lanserade ett och samma utbud till både kontantkorts- och abonnemangskunder. Mer än hälften av Yoigos abonnenter tecknar avtal via webbutiken eller telefonförsäljning.

Om Yoigo

Yoigo är varumärket för TeliaSoneras dotterbolag Xfera som tilldelades den fjärde 3G-licensen i Spanien. TeliaSonera, den ledande telekomoperatören i Norden och Baltikum, har en ägarandel om 76,6 procent i bolaget. Bygg- och servicekoncernen ACS har en ägarandel om 17 procent, FCC har 3,4 procent och Telvent 3 procent.

Uttalanden av framtidskaraktär

Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är

uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.