TeliaSonera förbättrar service till media och intressenter

TeliaSonera genomför en förstärkning på kommunikationsavdelningen för att förbättra relationerna med media, myndigheter och politiker. Två nya avdelningar bildas - Media Relations, där koncernens alla mediekontakter hanteras, och Public Affairs, där all kommunikation riktad till politiker och myndigheter koncentreras.

Thomas Westlind, som tidigare var chef för avdelningen för Extern Kommunikation, kommer att ta över ansvaret för koncernens samlade arbete med Public Affairs. Gunnar Forsgren kommer att fortsätta arbeta med public affairs-frågorna i Bryssel. Ola Kallemur, som varit chef för TeliaSoneras långsiktiga PR-verksamhet, tar nu också över ansvaret för koncernens pressrelationer.Förändringarna gäller från den 1 april 2007.

-----------------------------------------------------------------------

Ytterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30