TeliaSonera lanserar Turbo 3G i Norge

TeliaSoneras dotterbolag Netcom är först i Norge med att lansera nästa generations mobilnät. Redan under 2007 får de största städerna i Norge tillgång till det nya nätet. Det kommer att ge kunderna upp till 10 gånger snabbare uppkoppling till Internet jämfört med det vanliga 3G-nätet.

– Med Turbo 3G får mobilt bredband en helt ny betydelse. Där det tidigare behövdes ADSL för att uppnå tillfredsställande upp- och nedlastningshastighet kommer det att vara tillräckligt med en bärbar dator och instickskort, kommenterar August Baumann, VD för NetcomUtbyggnaden sker där behovet är som störst och det blir Oslo, Trondheim, Bergen och Stavanger som får Turbo 3G under året. Planerna är att fortsätta utbyggnaden under 2008 och 2009.Parallellt med lanseringen av det nya mobilnätet lanserar Netcom flera nya tjänster och prisplaner.– Vi skräddarsyr det mobila bredbandsutbudet till de olika kundgruppernas behov och vi erbjuder flera nya abonnemangslösningar. Produkterna ska anpassas både till storanvändare inom företagsmarknaden och till privatkunder som önskar att ha Internet tillgängligt var de än befinner sig, säger produktchefen för mobilt bredband i Netcom, Hans Heggenhaugen.Sedan tidigare erbjuder TeliaSonera Turbo 3G i Sverige, Estland, Lettland och Litauen och planerar lansering i Finland inom den närmaste framtiden.

Ytterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, +46-(0)20 77 58 30Uttalanden av framtidskaraktär

Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.