TeliaSonera tecknar Managed Services-avtal med Turvatiimi

TeliaSonera i Finland tecknar ett treårigt Managed Services-avtal med det ledande bevakningsföretaget i Finland, Turvatiimi Oyj. Avtalet omfattar telefonitjänster, terminaler och DataNet-baserad datatrafiklösning.

Enligt avtalet kommer TeliaSonera utöver mobilabonnemang och terminalutrustning även att leverera tjänster för växel och e-post, en Meridian-telefonväxel till larmcentralen samt en extern telefonisvarstjänst. I den DataNet-baserade datatrafiklösningen ingår också lokalnätsadministration samt Sonera Alert-tjänster för sammankoppling, fjärradministration och automatisering av driftställenas elektroniska övervakningssystem.- Turvatiimi valde en leverantör som kan erbjuda en helhetslösning – TeliaSonera. Hittills har vi köpt våra röst- och datatjänster från olika leverantörer, men nu ville vi gå över till en ny helhet som är enklare att administrera, säger Turvatiimi Oyj:s vd, Ismo Heikkonen.- Vi verkar nätverksmässigt på olika håll i Finland men beslutsfattandet sker lokalt. Vi vill att våra driftställen även i fortsättningen ska ha en stark lokal anknytning och känna till de lokala förhållandena, som i de flesta fall bygger på att vi är djupt förankrade i våra verksamhetsområden. Vi tror att det avtal som vi ingått med TeliaSonera främjar verksamheten i hela vårt nät mellan kunderna, samarbetsparterna och vår egen organisation samt inom organisationen, säger Ismo Heikkonen.- Vi är glada att få bistå med vårt kunnande för att stöda det ledande finländska bevakningsföretaget Turvatiimi i dess ambition att förbättra sin service och produktivitet. Ett exempel på detta är att en av våra telefonitjänster-för-ökad-tillgänglighet gör att Turvatiimis mobiltelefoner kan integreras som en fast del av en växellösning inom samma växelsystem, säger Markku D. Järvinen, chef för Anpassade företagstjänster på TeliaSonera i Finland.Turvatiimi OyjTurvatiimi är ett ledande inhemskt företag inom bevakningsbranschen. Turvatiimi-koncernens omsättning för 2007 uppskattas vara cirka 28 miljoner euro. Bolaget sysselsätter omkring 850 personer. Bolagets aktier är noterade på Helsingfors Börs nordiska lista i gruppen Small Cap. Läs mer på adressen www.turvatiimi.com