TeliaSoneras årsredovisning för 2006

TeliaSoneras årsredovisning för 2006 finns nu tillgänglig på www.teliasonera.se

Samtidigt pågår distribution av årsredovisningen till de aktieägare som begärt att få tryckt finansiell information hemskickad.


Ytterligare information till journalister lämnas av:
Carina Kampe, Press Manager, TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30