TeliaSoneras kapitalmarknadsdag 2007

Den 15-16 maj 2007 på Grand Hotel, Södra Blasieholmshamnen 8, Stockholm

Journalister ombeds anmäla deltagande senast måndagen den 30 april 2007.TeliaSonera välkomnar journalister till bolagets kapitalmarknadsdag 2007 i Stockholm. Journalister inbjuds att delta i koncernledningens presentationer den 15 maj. Dagen därpå deltar TeliaSoneras koncernledning i gruppmöten med institutionella investerare och finansanalytiker.

Detta evenemang ger TeliaSonera möjlighet att ingående presentera den nya organisationsstrukturen som infördes den 1 januari 2007 och ledningens syn på utvecklingen av affärsområdena.Program:Tisdagen den 15 maj 2007 (CET)

10.30 Registrering börjar

11.30 Presentationer av ledningen

12.30 Lunch

13.30 Presentationer av ledningen

17.00 AvslutningDeltagarna ombeds vänligen själva ordna transport och logi.Registrering

Journalister ombeds sända ett e-postmeddelande med deltagarens namn, namnet på det medium deltagaren representerar och kontaktinformation till M:Communications på adressen ryan@mcomgroup.com (tfn: +44 (0)20 7153 1525) senast måndagen den 30 april 2007.Ytterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30