Telia tar nya vägar in i det digitala hemmet

I dag finns det över 250 stadsnät i Sverige, men Telia har hittills bara levererat tjänster på ett fåtal av dessa. Erik Hallberg vill ändra på den saken.– Det finns en stor potential i stadsnäten Vi har haft synpunkter på kvalitén i många av näten och därför avstått från att sälja tjänster där. Vi har nu specificerat den nivå på kvalité och service som vi vill att stadsnäten skall ha för att vi skall kunna säkra våra kunders funktion. Mycket talar för att detta kommer att ske och då blir det startskottet för en offensiv från vår sida, säger Erik Hallberg.Telia planerar att inom kort lansera äkta triple-play med digital-tv, telefoni och snabbt Internet till sina kunder. En tjänst som man också planerar att erbjuda stadsnätens kunder.Bygg- och fastighetsbranschen viktig målgrupp

Bygg- och fastighetsbranschen har blivit en allt viktigare kugge i det maskineri som skall stärka Telias ställning på bredbandsmarknaden. I dag har Telia avtal med fem av de mest betydande bolagen inom bygg- och fastighetsbranschen.Det handlar dels om ett erbjuda bredband och triple-play till nybyggnationer, men också till det fastighetsbestånd som redan finns idag. Det andra trumfkortet som Telia nu presenterar vänder sig direkt till fastighetsägarna och innebär att man sedan en tid tillbaka kan erbjuda sina tjänster även på ett koaxialnät.– Vi ska ge ComHem och de andra traditionella tv-leverantörerna en rejäl match på deras hemmaplan, säger Erik Hallberg. Redan i dag kan svenska fastighetsägare med egna kabeltv-nät ersätta befintlig tv-leverantör med modern digital-tv från Telia.