TeliaSonera ökar sitt aktieinnehav i Eesti Telekom

TeliaSonera, det ledande kommunikationsföretaget i Norden och Baltikum, har idag förvärvat 4,61 procent av aktierna i det estniska telekombolaget Eesti Telekom till ett pris av cirka 485 MSEK. Efter transaktionen äger TeliaSonera 58,3 procent av aktierna i Eesti Telekom.