TeliaSonera tecknar MVNO-avtal i Norge

TeliaSoneras dotterbolag NetCom har i dag tecknat ett avtal med Tele2 Norge AS om att använda NetComs mobilnät som mobil virtuell nätoperatör (MVNO). Avtalet innebär överföring av hela Tele2 Norges trafik från Telenors nät till NetComs nät före 1 april 2008.

Tele2 Norge börjar verka som MVNO i NetComs mobilnät under sommaren 2007. Avtalet omfattar även tillgång till framtida tjänster, exempelvis turbo 3G. Inledningsvis löper avtalet fyra år efter slutförd trafiköverföring.¬- Vi är mycket glada över att vi fört det här avtalet i hamn. Avtalet kommer ytterligare att stärka våra tillväxtmöjligheter och öka effektiviteten i vårt nät i Norge, säger Kenneth Karlberg, chef för affärsområde Mobilitetstjänster, TeliaSonera AB.NetCom uppskattar att avtalet efter slutförd trafiköverföring kommer att ha en effekt på omsättningen i storleksklassen 500 miljoner svenska kronor på årsbasis. Överföringen förväntas vara slutförd i april 2008._____________________________________________

Ytterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, +46-(0)20-77 58 30Uttalanden av framtidskaraktär

Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.