TeliaSonera underlättar för återvändande emigranter till Litauen och stöder SSE Riga

TeliaSonera överlämnade i dag ett vetenskapsstipendium inom ramen för ett projekt som ska uppmuntra litauiska emigranter att återvända till sitt hemland. Samtidigt förlänger TeliaSonera sitt stöd till entreprenörsutbildningen vid SSE Riga i Lettland (Stockholm School of Economics in Riga).

– Som det ledande telekommunikationsföretaget i Baltikum har vi ett direkt intresse i områdets ekonomiska situation och ett ansvar att bidra till en hållbar utveckling, säger Kenneth Karlberg, chef för affärsområde Mobilitetstjänster på TeliaSonera.

Utflyttningen av aktiva medborgare har blivit ett problem i Litauen, inte endast inom den privata sektorn utan i hela samhället, och vi vill erbjuda konkret hjälp för att lösa detta problem.¬– Vi är också glada över att fortsätta samarbetet med SSE Riga, till nytta inte bara för skolan utan även för den lettiska ekonomin, och visar på detta sätt vårt engagemang för det baltiska området, betonar Kenneth Karlberg.

.

Inom projektet ”Destination Home” har TeliaSonera i dag beviljat ett stipendium på 270 000 svenska kronor till doktor Daumantas Matulis som återvände till Litauen 2005 efter att ha avlagt filosofie doktorsexamen i biokemi och biofysik i USA. Sammanlagt 20 ansökningar behandlades av den litauiska stipendiekommittén och Svenska Vetenskapsrådet. Båda organen konstaterade att doktor Daumantas Matulis utmärkt sig som en synnerligen produktiv och engagerad person som i framtiden kommer att bli en viktig drivkraft inom forskarsamhället i Litauen.– Jag vill dela med mig av mina erfarenheter från USA och bidra till att utveckla vetenskap och forskning i Litauen, framför allt förändra samhällsattityden till vetenskap, säger doktor Daumantas Matulis.TeliaSonera kommer även att fortsätta att bidra till finansieringen av högskoleutbildning inom ekonomi i Lettland genom en donation till SSE Riga på

2 miljoner svenska kronor. Samarbetet fortsätter fram till 31 december 2008.

Tack vare donationen kommer SSE Riga att kunna fortsätta sin verksamhet inom områdena entreprenörskap, forskning inom telekommunikation och utbildning.Det nuvarande samarbetet mellan TeliaSonera och SSE Riga inleddes genom en donation 2004, med vars stöd en professur i entreprenörskap instiftades och TeliaSonera Institute grundades.

Ytterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30