TeliaSonera upphör med registreringen av sina aktier enligt den amerikanska lagen om aktiehandel (U.S. Securities Exchange Act of 1934)

TeliaSoneras styrelse har beslutat att upphöra med registreringen av bolagets aktier enligt den amerikanska lagen om aktiehandel.

TeliaSonera upphörde med sitt amerikanska ADR program och avnoterades från Nasdaq år 2004 men förblev bundet av amerikansk aktiemarknadslagstiftning, inkluderande rapporteringsskyldighet enligt lagen om aktiehandel och Sarbanes-Oxley lagen. Nya amerikanska regler, som träder i kraft i juni 2007, gör det möjligt för TeliaSonera att upphöra med sin rapportering och vissa andra skyldigheter enligt de amerikanska aktiemarknadslagarna. TeliaSonera förväntar sig att registreringen skall upphöra i juni 2007 och att inte behöva utge årsredovisningen 2006 i 20-F format.Efter att ha upphört med registreringen av bolagets aktier enligt den amerikanska lagen om aktiehandel, fortsätter TeliaSonera att rapportera till sina aktieägare

enligt gällande svenska och finska regler, inkluderande börsreglerna i Stockholm

och Helsingfors.